Image thumbnail
Bikes
Image thumbnail
Brunnenpavillon
Image thumbnail
Cafe
Image thumbnail
Cafe in Viktualienmarkt
Image thumbnail
Couple
Image thumbnail
Cyclist
Image thumbnail
Feldherrnhalle
Image thumbnail
Frauenkirche
Image thumbnail
Girls
Image thumbnail
Heilig-Geist-Spital
Image thumbnail
In the church
Image thumbnail
Lovely street
Image thumbnail
Marienplatz
Image thumbnail
Marriage Merry-Go-Round Fountain
Image thumbnail
New Town Hall 1
Image thumbnail
New Town Hall 2
Image thumbnail
New Town Hall and Frauenkirche
Image thumbnail
Nurnberg
Image thumbnail
Nurnberg 2
Image thumbnail
Roof
Image thumbnail
St. James' Church
Image thumbnail
St. Lorenz's church
Image thumbnail
Statue of Roider Jackl
Image thumbnail
Theatine Church
Image thumbnail
Tram
Image thumbnail
View from St. Peter's Church
Image thumbnail
Weinstadel
Image thumbnail
White Tower